logotop.jpg

Vítejte na stránkách projektu

Zvyšování kvality ve vzdělávání v SO ORP Šternberk

CZ.1.07/1.1.00/46.0009

Projekt je zaměřen na realizaci aktivit podporovaných v rámci výzvy a jehož cílem je vytvořit návrh strategie rozvoje vzdělávací soustavy s ohledem na rovné příležitosti ve správním obvodu ORP Šternberk.

Projekt je rozdělen do dvou skupin:

1. cíle vnitřního okruhu (KA1, KA2)
­zpracování vstupní analýzy zaměřené na znevýhodněné a ohrožené žáky a dosavadní práci s nimi ­tvorbu individuálních plánů podpory vybraných žáků, následnou realizaci plánů a následné vyhodnocení ­za pomocí nově vytvořených či inovovaných aktivit dojde ke snížení míry ohrožení vyloučení ze vzdělávacího procesu

2. cíle vnějšího okruhu (KA3-5)
­poskytnutí vzdělání pedagogům v oblastech nejvíce ovlivňujících školní neúspěch žáků a v oblastech akcentovaných aktuálními výzkumy ­vytvoření systému komunikace a spolupráce v rámci jednotlivých škol a mezi školami a dalšími regionálními aktéry v rámci území správního obvodu obce s rozšířenou působností ­tvorba strategie rozvoje vzdělávací soustavy s ohledem na rovnost příležitostí


Zóna určená pro realizátory projektu

Zápis z pracovní porady s řediteli škol ze dne 02.03.2016
Pozvánka na pracovní poradu s řediteli škol dne 02.03.2016
Pozvánka - Interaktivní tabule - dobrý pomocník, zlý pán II, 28.05.2015
Pozvánka - Geoinformační technologie, 20.05.2015
Pozvánka - Ohrožení žáci, 18.05.2015
Pozvánka - Problémové chování, 15.05.2015
Pozvánka - Návykové chování, 29.04.2015
Pozvánka - Regionální kabinet, 23.04.2015
Pozvánka - První pomoc, 23.04.2015
Pozvánka - Síť škol, 17.04.2015
Pozvánka - Individuální plány, 08.04.2015
Pozvánka - Soutěž, 01.04.2015
Pozvánka - Interaktivní tabule - dobrý pomocník, zlý pán, 26.03.2015
Pozvánka KA4 - workshop Erasmus, 02.02.2015
Výstupy z klíčové aktivity KA1
Výstupy z klíčové aktivity KA2
Výstupy z klíčové aktivity KA3
Výstupy z klíčové aktivity KA5


logo_mst.jpg